Senior University PhotographerFYV:NYC international - Kurt StepnitzSenior University Photographer